รูปภาพของAdmin User
ระบบสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
โดย Admin User - Tuesday, 11 September 2012, 2:24PM
 
ตามที่สถาบันการพลศึกษา ได้จัดทำระบบสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตของระบบงานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาเขตสุโขทัยได้จัดทำลิงค์ของระบบงานห้องสมุด วข.สุโขทัยที่ URL: http://elib.ipest.ac.th/AfwiInq.dll โดยสมาชิกสามารถเข้าไปสืบค้นและจองหนังสือและสื่อสารสนเทศได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. 2555 ครับ